MehmetX.com

The service did not respond to the start or control request in a timely fashion Hatasi

9.09.2011 23:14:00 | Okunma Sayisi : 13609 | Yorum Sayisi : 0

Bu hatanın muhtemel sebebi windows service başlatılması ya sonlandırılması tamamlanmadan OnStart veya OnStop metodları içerisine yazılan kodların çalışmaya başlamasıdır. 

Hatayı gidermek için :

Windows service başlatılırken bu hata alındıysa ;

Class seviyesinde System.Timers.Timer ekleyip, Timer' ın Interval özelliğine 35000 verip, OnStart içerisinde yazılan kodları bir metoda alıp, bu timer' ın Elapsed event' i içerisinde timer' ı stop edip bu metodu çağırmak gerekir.

private void timer1_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)

  {
     timer1.Stop();
     calis();
  }

Windows service durdurulurken ya da duraklatılırken bu hata alındıysa ;

Windows Service' in CanStop, CanPauseAndContinue ve CanShotDown özelliklerini true yaptıktan sonra OnStop ve OnPause içerisine yazılan kodlardan önce aşağıdaki satırı eklemek gerekir.

System.Threading.Thread.Sleep(35000);


0 Yorum
page-top