MehmetX.com

Windows Phone 7 Launchers ve Choosers

1.07.2011 23:19:20 | Okunma Sayisi : 14122 | Yorum Sayisi : 0

Geliştirdiğiniz uygulamanın, Windows Phone 7' nin Kamera, SMS, Arama, Kontak gibi native özelliklerine dolaylı olarak erişebilmesini sağlayan 2 tipte API vardır. Bunlar Launchers (başlatıcılar) ve Choosers (seçiciler) ' dir.
Launchers, cihaz içerisindeki built-in (yerleşik) uygulamaları başlatırlar ve kendisini başlatan uygulamaya herhangi bir değer döndürmezler, yani geriye değer döndürmezler. Choosers ise uygulamamıza ilişkili olduğu Task ile ilgili bir veri döndürür. Örnek verecek olursak, SMS gönderecek bir uygulama yazacak isek Launcher kullanacağız, SMS Task' ini başlatacağız ve SMS gönderildikten sonra bizim herhangi bir veri dönmeyecek. Ama Kamera ile fotoğraf çekecek bir uygulama yazacak isek Chooser kullanacağız, Camera Task' ini başlatacağız ve fotoğrafı çektikten sonra, Chooser, çekilen fotoğrafı uygulamamıza gönderecek. Windows Phone 7' deki Launchers ve Choosers aşağıdaki gibidir:


Launcher' lar

 • EmailComposeTask : Yeni e-posta mesajı göndermek için E-Posta uygulamasını başlatır.
 • MarketplaceDetailTask : Windows Phone Marketplace client (istemci) uygulamasını başlatır ardından uygulamaya girilmiş olan unique identifier (benzersiz tanımlayıcı yani ID) ile ilişkili olan ürünün detay sayfasını gösterir.
 • MarketplaceHubTask : Windows Phone Marketplace client uygulamasını başlatır.
 • MarketplaceReviewTask : Windows Phone Marketplace client uygulamasını başlatır ardından uygulama için yazılan değerlendirmeleri görüntüler.
 • MarketplaceSearchTask : Windows Phone Marketplace client uygulamasını başlatır ardından uygulamaya girilmiş olan arama ifadelerinden dönen arama sonuçlarını gösterir.
 • MediaPlayerLauncher : Media Player uygulamasını başlatı ve verilen medya dosyasını çalar.
 • PhoneCallTask : Telefon uygulamasını başlatır ve girilen telefon numarası ile ad soyad bilgisini gösterir. Ancak aramayı kullanıcı yapabilir.
 • SearchTask : Arama uygulamasını başlatır ve girilen sorguyu çalıştırır.
 • SmsComposeTask : Yeni SMS gönderebilecek, alabilecek mesajlajma uygulamasını başlatır.
 • WebBrowserTask : Web browser (tarayıcı) başlatır ve girilen URL' yi görüntüler.

Chooser' lar

 • CameraCaptureTask : Fotoğraf çekebilmek için Camera (kamera) uygulamasını başlatır.
 • EmailAddressChooserTask : Contact (kontak) uygulamasını başlatır yani kontakları getirir ve kontak' ın e-posta adresini seçtirmeyi sağlar.
 • PhoneNumberChooserTask : Contact (kontak) uygulamasını başlatır yani kontakları getirir ve kontak' ın telefon numarasını seçtirmeyi sağlar.
 • PhotoChooserTask : Resim seçebilmek için Photo Picker uygulamasını açar.
 • SaveEmailAddressTask : Girilen e-posta adresini kontak listesine kaydeder.
 • SavePhoneNumberTask : Girilen telefon numarasını kontak listesine kaydeder.

Windows Phone Mango ile yeni Task' ler (görevler) eklenmiştir. Bu yeni Task' leri ve Launchers ve Choosers örnek uygulamalarını sonraki makalelerimde inceleyeğiz.


0 Yorum
page-top