MehmetX.com

Windows Phone 7.1 Telefonun Sistem Bilgilerini Görüntülemek

7.11.2011 18:42:44 | Okunma Sayisi : 8239 | Yorum Sayisi : 0

Windows Phone 7.1' de telefonun sistem bilgilerini almak için Enviroment class' ından faydalanırız. Bu class' a çoğumuz Windows Forms Application' lardan aşinayız. Windows Phone' da kullanacağımız Enviroment class' ı, Windows Forms' da kullandığımız Enviroment class' ının bütün üyelerini olmasa da bazılarını içerir.

Windows Phone' daki Enviroment class' ının üyeleri :  

  • CurrentDirectory : O an çalışılan dizinin tam yolunu verir. (fully qualified path)
  • HasShutdownStarted : CLR' ın (Common Language Runtime) yada current application domain' in kapatılmakta olup olmadığını döndürür. 
  • NewLine : Yeni bir satır oluşturur.
  • OSVersion : O anki platform identifier (platform tanımlayıcı) ve version number (versiyon numarası) içeren bir nesne döndürür. İşletim Sistemini döndürür.
  • ProcessorCount : Telefondaki işlemci sayısını döndürür.
  • TickCount : Sistemin başlatıldığından beri geçen zamanı milisecond olarak döndürür. 
  • Version : CLR' ın major, minor, build ve revision number' ını (revizyon numarası) tanımlayan bir nesne döndürür.
  • GetFolderPath : İçerisine parametre olarak verilen sistem klasörünün path' ini (yol) döndürür.
  • SpecialFolder : Sistem klasörlerinin ismini barındıran bir enum' dur.

 

Telefonun İşletim Sistemi, Versiyon bilgisi ve İşletim Sisteminin ne kadar süre açık olduğunu görüntüleyen basit bir uygulama geliştireceğiz. Visual Studio 2010 ile yeni bir Windows Phone Application açalım. Projeye isim olarak wp_sistem_bilgisi verdim.

ContentPanel isimli Grid içerisine 6 tane TextBlock ekleyelim. Bu TextBlock' ların 3 tanesine Name verelim ( txtIsletimSistemi, txtVersiyon ve txtAcikSure) ve konumlarını aşağıdaki resimdeki gibi ayarlayalım.

Ekran Tasarımı


Sistem Bilgisi
 

Sağ üstteki txtIsletimSistemi isimli TextBlock' ın TextWrapping özelliğine Wrap değerini verelim.

Bunları yaptıktan sonra ContentPanel içerisindeki kodlar aşağıdaki gibi olmalı.

 

        <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
            <TextBlock Name="textBlock1"
                Text="İşletim Sistemi : " 
                Height="40" 
                HorizontalAlignment="Left" 
                Margin="12,28,0,0" 
                VerticalAlignment="Top" 
                FontSize="30" />
            <TextBlock Name="textBlock2" 
                Text="Versiyon : " 
                Height="40" 
                HorizontalAlignment="Left" 
                Margin="12,195,0,0" 
                VerticalAlignment="Top" 
                FontSize="30" />
            <TextBlock      Name="textBlock3" 
                Text="Açık Süre : " 
                Height="40" 
                HorizontalAlignment="Left" 
                Margin="12,355,0,0" 
                VerticalAlignment="Top" 
                FontSize="30" />
            <TextBlock Name="txtIsletimSistemi" 
                Text="TextBlock" 
                Height="130" 
                HorizontalAlignment="Left" 
                Margin="227,28,0,0" 
                VerticalAlignment="Top"
                FontSize="30" Width="199" 
                TextWrapping="Wrap" />
            <TextBlock Name="txtVersiyon" 
                Text="TextBlock" 
                Height="40" 
                HorizontalAlignment="Left" 
                Margin="227,195,0,0" 
                VerticalAlignment="Top" 
                FontSize="30" />
            <TextBlock Name="txtAcikSure" 
                Text="TextBlock"
                Height="40" 
                HorizontalAlignment="Left" 
                Margin="227,355,0,0" 
                VerticalAlignment="Top" 
                FontSize="30" />
        </Grid>

 

MainPage.xaml.cs dosyasını açalım ve MainPage isimli Constructor içerisinde Loaded event' ini oluşturalım. MainPage_Loaded metodu içerisinde, isimlendirdiğimiz TextBlock' ların Text özelliklerine Enviroment class' ındaki özelliklerin değerlerini eşitleyelim.

namespace wp_sistem_bilgisi
{
    public partial class MainPage : PhoneApplicationPage
    {
        // Constructor
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            Loaded += new RoutedEventHandler(MainPage_Loaded);
        }
 
        void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            txtIsletimSistemi.Text = Environment.OSVersion.ToString();
            txtVersiyon.Text = Environment.Version.ToString();
            txtAcikSure.Text = (Environment.TickCount /1000 ) + " saniye";  
            // Saniyeye çevirmek için 1000' e böldük
        }
    } 

Uygulamayı çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi Sistem Bilgilerini almış olacağız.

Sistem Bilgileriı


Sonuc
 

Örnek uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.


0 Yorum
page-top